Harita Mühendisliğine Dair Her şey

Hesaplama Araçları

Harita Mühendisliği alanında ihtiyacınız olabilecek tüm karmaşık hesaplamaları bu araçlar aracılığıyla kolayca yapabiliriz.

Ders Notları

Harita Mühendisliği alanında gösterilen temel ve önemli derslerin ders notlarına ulaşabilir, çıktı alabileceğiniz versiyonlarını indirebilirsiniz.

TOGÜGIS

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi online Coğrafi Bilgi Sistemi

Yeryüzünün çeşitli yöntemlerle ölçülmesi ve bu elde edilen verilerin dijital ortamda değerlendirilerek planlar ve harita biçiminde ifade edilip buna ek konuma bağlı olarak ölçüm, hesaplama, çözümleme ve görselleştirme çalışmaları ile uğraşan mühendislik dalıdır.

 

 • Mesleki işlere altılık oluşturmak amacıyla yatay ve düşey kontrol ağlarının oluşturulması
 • Yeryüzündeki hareketlerin izlenmesi ve yapıların kontrolü için deformasyon ölçmeleri ve değerlendirilmesi,
 • Köprü yapımlarında,
 • Karayolu yapımlarında,
 • Baraj yapımlarında,
 • Metro yapımlarında,
 • Tünel yapımlarında,
 • Demiryollarında,
 • Uydulardan yararlanılarak konum bilgisi alınmasında,
 • Araç takip sistemlerinde,
 • Hava yolları ve uydu görüntüleri yardımıyla veri toplamada,
 • Restorasyon faaliyetlerine altlık oluşturacak planlarda,
 • Topoğrafik ve tematik haritaların yapımı ve üretiminde,
 • Mekansal veri tabanlarının ve coğrafi bilgi sistemlerinin oluşturulmasında,
 • Kentsel ve kırsal alan düzenlemeleri ve ilgili hukuki çalışmalarda,
 • Kadastro çalışmaları,
 • İmar çalışmaları,
 • Kamulaştırma çalışmaları,
 • Gayrimenkul değerleme çalışmalarında, faaliyet gösterirler.

   En ve en önemli madde ile başlayalım;

  • AÇIK HAVADA, ARAZİDE, ŞANTİYELERDE ÇALIŞMAKTAN ÇEKİNMEMEK!
   Bu maddeyi görmezden gelip şantiye ve arazide çalışmaktan çekinirseniz bu iş sizin için zehir olabilir.
  • Soyut ve sayısal mantık yürütebilen,
  • Bilgisayar programları ile çizim yapabilen,
  • El ile çizim yapabilen, (kroki tutabilmek için bu şart)
  • Organize ve koordine yeteneğine sahip,
  • Zamanı yönetme konusunda başarılı,
  • Pratik,
  • Harita yorumlayabilme ve kullanma becerisine sahip,
  • Detaycı ve ayrıntıcı,
  • Sözlü ve yazılı iletişim becerisi gelişmiş,
  • Seyahate elverişli,
  • Her ne kadar mühendislik dalı olsa da imar ve kadastral hukuk konusunda bilgiye ihtiyacınız olacağından sözelinizin de iyi olması gerekir.
  • Her meslekte olduğu gibi bu meslek içinde geçerli olan bir diğer konu ise sabırlı olmak.
Menü